Historie

V roce 2005, v listopadu jsme  si připomenuli 30.výročí od zahájení prvého provozu lyžařského vleku na svahu v  Horních Koutech – Radvánov v nadmořské výšce 550 až 664 m.

       Zakládajícími členy byli bývalí členové Automotoklubu Svazarmu Mladá Vožice a to p.Milan Dobiáš, p.František Čermák, p.Jiří Jindřich, p. Stanislav Dintar a další.I současní členové Svazu tělovýchovných služeb p.Jaroslav Svatek, p.Josef Kabát, p.Jaroslav Vašta, p.Grunt se podíleli na založení a budování areálu.

        První vlek byl kotvový a byl dlouhý 400m. Provoz byl v prvopočátku ovládán z autobusového přívěsu, který sloužil jako provozní zařízení. Díly na tento vlek byly vyrobeny většinou svépomocí.Kotvy s provazem sloužily lyžařům až do r.1985.

        Vlek byl vybudován za účinné pomoci členů Automotoklubu Svazarmu, nečlenů i dobrovolníků, dále za podpory Městského národního výboru Mladá Vožice a JZD Pojbuky.

        Postupem doby byla postavena provozní budova s krbem a kuchyňkou

        Po 9 –ti letech v roce 1984 byl postaven teleskopický vlek TLV 12 z Metasportu Ostrava-Kunčice, který slouží dodnes.V roce 1990 byl tento vlek prodloužen o 240 m až na zalesněný vrchol kopce Těšovka na dnešních 640 m.

        V roce 1985 byla budova prodloužena o čajovnu do dnešní podoby, včetně sociálního zařízení. Byla zavedena voda do provozní budovy z nedalekých Nahořan.

        V tomto roce byl zakoupen přenosný kotvový vlek EPV 300 ze Slovšportu Žilina – dlouhý  220 m, který byl prodán v r. 2009.

        V roce 1985 za finanční účasti České pojišťovny byla zakoupena sněžná rolba Lavina

 PL 1000 – 2, která nám po různých technických úpravách slouží dodnes k úpravě sjezdovek a k opravám vleku.Dále byla v tomto roce postavena garáž s dílnou pro rolbu a technologie vleků.V roce letošním přibyla nová dílna

        V minulém období pro lyžařský výcvik dětí ze základních škol, byly pořádány ve spolupráci se ZŠ Ml.Vožice závody ve slalomu o ceny a dále poskytovány až 30 % slevy na našich vlecích i ostatním základním školám v okolí Mladovožicka.

        V roce 1991 vznikl dnešní název Svaz tělovýchovných služeb, jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra.Jsme členy Svazu provozovatelů lanovek a vleků ČR.

        V roce 2002 byl dán do provozu nejkratší 100 m LPVE – 120 3B dětský provazový vlek s nízkým vedení lana pro nejmladší lyžaře.Tento vlek je pro děti zdarma.do 8-mi let

        V současné době se zaměřujeme především na bezpečnost lyžařů na vlecích a na sjezdovkách.Na nejdelším vleku jsme instalovali kontrolní systém při  pádu lana ze sloupů a okamžité vypnutí vleku.K rychlému obnovení provozu vleku a k ošetření zraněných lyžařů, k jejich svozu, nám bude sloužit sněžný skútr SKI –DOO Bombardier.Stálou péčí o technologii vleků, revizemi vleků, úpravou sjezdových tratí, pojištěním, pravidelným školením z norem a bezpečnosti práce chceme docílit bezpečný provoz na tomto zařízení.

        Do budoucna se zaměříme na zasněžování sjezdovek, včetně technického zázemí a rozšiřování areálu.Toto vše je závislé na počasí v zimním období v této nadmořské výšce a dále hlavně na finančním zabezpečení celého projektu zasněžování.Za pomoci Městského úřadu a sponzorů i vlastních sil věříme v realizaci celého projektu.

        Pro nastávající lyžařskou sezonu ceny jízdného na vlecích zůstávají stejné jako v sezoně minulé.

        Chci poděkovat všem členům i nečlenům, sponzorům za aktivní pomoc a podporu v naší činnosti.

Registrace: Ministerstvo vnitra, člen Asociace lanové dráhy ČR od r.2011